Welkom op de website van griepophetwerk.nl


Chirurgisch mondmasker Desinfecterende handgel pomp Desinfecterende handgel fles
Desinfecterende alcohol lotion Cleanhands Desinfecterende doekjes

Deze website is een initiatief van Minigrip Nederland bv. De website is gemaakt voor iedereen die meer wil weten over de Mexicaanse griepvariant H1N1, maar vooral de mogelijke preventiemogelijkheden. Voor veel bedrijven en instellingen kan ziekte van collega's vergaande gevolgen hebben en niet te vergeten voor de geïnfecteerde zelf.

Op deze website vind je alle mogelijke informatie met betrekking tot het griepvirus.

Wij zijn al jarenlang leverancier van ziekenhuizen en laboratoria. Met onze kennis hebben we een preventief pakket samengesteld, om de hygiëne op de werkplek te verhogen. Het pakket biedt u dezelfde bescherming als voor medisch personeel in ziekenhuizen, dus geen schijnveiligheid.
Stel uw organisatie de volgende vragen:

1. Kent u de laatste prognoses over de griep en gebruikt u de juiste bronnen om op de hoogte te blijven?
2. Is er op dit moment al iemand binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor de voorbereiding?
3. Wacht u tot uw klant eist dat u een draaiboek laat zien, of gaat u dit zelf alvast opstellen?
4. Weet u wat uw kritieke processen, mensen en middelen zijn om uw dienstverlening te continueren?
5. Kent u de effecten op uw diensten als 10, 30 of 50 procent van uw medewerkers ziek thuis zit? En welke klanten krijgen eigenlijk voorrang?
6. Heeft sleutelpersoneel de mogelijkheid om thuis te werken?
7. Welke mensen kunnen elkaar vervangen?
8. Kunnen uw leveranciers eigenlijk wel continuïteit naar u toe garanderen?
9. Is het mogelijk om logistieke afspraken te maken met klanten om de pijn te verzachten?
10. Zou het lonen om iets af te spreken met uitzendbureaus of subcontractors om personeelsinzet te optimaliseren?

Maar de belangrijkste vraag is?

Wat doet u aan de hygiëne op de werkplek ter voorkoming van besmetting?