Gewone / Mexicaanse griep

Mexicaanse griep

Griep is een ontsteking van de luchtwegen, dat wil zeggen: keel, luchtpijp en/of longen. Griep wordt veroorzaakt door een besmetting met het influenzavirus type A of B. Mexicaanse griep is type A, vandaar de naam Nieuwe Influenza A. De verschijnselen van de griep uit Mexico zijn dezelfde als van normale seizoensgriep: koorts, snotteren, hoesten en eventueel gewrichtspijn.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert mensen die terug zijn gekomen uit de VS of Mexico en koorts (38 graden of hoger) en griepklachten hebben, of binnen 7 dagen ontwikkelen, contact op te nemen met hun huisarts.

Mensen die in andere landen zijn geweest waar de nieuwe griep circuleert en contact hebben gehad met zieke personen, dienen zich ook te melden bij de huisarts als zij deze verschijnselen hebben.
Via een onderzoek worden zij dan geanalyseerd op de aanwezigheid van influenzavirus type A (H1N1). In het geval van Mexicaanse griep kan een virusremmer, zoalsTamiflu, worden voorgeschreven


Swine influenza in humans

Most swine influenza viruses (SIVs) do not cause disease in humans. However, some countries have reported cases of human infection with SIVs. Most of these human infections have been mild and the viruses have not spread further to other people. The H1N1 virus that caused the influenza pandemic in 2009-2010, thought to have originated in swine, is an example of an SIV that was able to spread easily among people and also cause disease.

Because pigs can become infected with influenza viruses from a variety of different hosts (such as birds and humans), they can act as a "mixing vessel," facilitating the reassortment of influenza genes from different viruses and creating a "new" influenza virus. The concern is that such "new" reassortant viruses may be more easily spread from person to person, or may cause more severe disease in humans than the original viruses. WHO and animal health sector partners are working at the human-animal interface to identify and reduce animal health and public health risks within national contexts.

Source: WHO

Gewone griep

Griep (influenza) is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een infectie met het influenzavirus. Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. De type-A-virussen kenmerken zich door een grote mate van variatie in hun oppervlakte-eiwitten, het hemagglutinine (H) en het neuraminidase (N). Er bestaan verschillende subtypen. Voorbeelden hiervan zijn (H1N1), (H1N2) en (H3N2). Van het influenza-B-virus bestaan geen subtypen. Wel kunnen de influenza-B-virussen worden onderverdeeld in lijnen (Yamagata-lijn, Victoria-lijn).


Klachten door griep

Griep kan mild en zelfs zonder klachten verlopen. Kenmerkend voor de griep is dat na een incubatietijd van 1 tot 3 dagen de lichaamstemperatuur plotseling fors stijgt, wat vaak gepaard gaat met koude rillingen. De koorts duurt vaak 3 tot 5 dagen. Binnen enkele uren ontstaan klachten van algemene malaise met hoofdpijn, spierpijn (vooral in de ledematen) en luchtweg symptomen als keelpijn en hoesten. Volledig herstel duurt 1 tot 3 weken. Over het algemeen is griep onschuldig.


Ernstige gevolgen van griep

Griep kan mild en zelfs zonder klachten verlopen en het gaat meestal over zonder medische behandeling. Echter, sommige mensen hebben een vergrote kans op ernstige gevolgen als ze griep krijgen, zoals ouderen en mensen met een specifieke medische aandoening. De belangrijkste en meest voorkomende complicaties zijn longontsteking, oorontsteking en ontsteking van de hartspier, ofwel myocarditis) en andere bacteriële infecties (zoals oorontsteking en longontsteking). Jaarlijks overlijden gemiddeld 100 tot 2.000 mensen aan de gevolgen van influenza, vooral ouderen. De meeste mensen die influenza krijgen, krijgen echter een relatief milde vorm die wel tot veel ziekteverzuim leidt.


Elk jaar andere griepvirussen

Omdat het influenzavirus voortdurend verandert, bouwen mensen bij infectie met het influenzavirus geen weerstand op die hen een leven lang beschermt, zoals dat met andere infectieziekten vaak wel gebeurt. De samenstelling van het vaccin moet dan ook jaarlijks worden aangepast en doelgroepen moeten elk jaar opnieuw gevaccineerd worden. Na vaccinatie wordt gemiddeld binnen 2 weken een beschermende hoeveelheid antistoffen aangemaakt.


Stand van zaken tot en met 6 oktober 2013

Er komt op het moment weinig griep voor in Nederland. In de week van 30 september tot en met 6 oktober (week 40) werden er 17 mensen op de 100.000 inwoners met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) gerapporteerd door de huisartsen van de CMR-peilstations van het NIVEL. Daarnaast worden er op dit moment geen influenzavirussen aangetoond in de monsters die zijn opgestuurd door de CMR-Peilstations.


Bron: RIVM