Wat is Influenza A (H7N9)

In China is eind maart 2013 besmetting een nieuw griepvirus vastgesteld. Het gaat om influenza A (H7N9). Op 12 augustus zijn er 135 patiënten met een bevestigde influenza A (H7N9)-besmetting gemeld door de Chinese autoriteiten. De patiënten kregen hoge koorts en in veel gevallen een ernstige longontsteking. Op dit moment zijn 44 patiënten overleden.


Eenmalig mens-op-mens overdracht vastgesteld

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Chinese Center for Disease Control onderzoeken nauwe contacten van de patiënten. Tot op heden is bij één persoon mens-op-mens besmetting aangetoond. Dit betrof een dochter die haar vader met influenza A(H7N9) zeer intensief had verzorgd zonder beschermende maatregelen. Verdere aanwijzingen van mens-op-mens overdracht zijn er niet.


Bron besmettingen nog onbekend

Alle tot nu toe gemelde patiënten komen uit de provincies Anhui, Fujian, Hebei, Henan, Hunan, Jiangsu, Jangxi, Shangdong en Zhejiang, of uit de gemeenten Bejing en Shanghai in Oost-China. Daarnaast is de ziekte vastgesteld bij een patiënt in Taiwan. Deze persoon was vlak daarvoor in China geweest. De bron van de besmettingen is nog niet vastgesteld. Meerdere patiënten hebben contact gehad met vogels en bij een klein aantal vogels op pluimveemarkten is het virus aangetoond. Op dit moment is nog niet bekend of mensen daadwerkelijk door vogels of op andere manieren besmet zijn geraakt. Uit voorzorg zijn een aantal pluimveemarkten in China geruimd en/of gesloten. Of de afname in het aantal meldingen van nieuwe patiënten verklaard kan worden door de getroffen maatregelen is nog niet zeker.


Informatie voor reizigers

De reizigersadviezen voor China zijn niet gewijzigd. Bij verblijf in China wordt u geadviseerd om de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen: vermijd direct contact met pluimvee en bezoek geen vogelmarkten. Was uw handen voordat u eet, na gebruik van het toilet en na contact met dieren of zieke mensen. Net als voorheen geldt dat artsen in Nederland alert moeten zijn wanneer mensen uit China terugkeren met een ernstige longontsteking, omdat hier ook andere typen vogelgriep heersen.
Op deze pagina geeft het RIVM achtergrondinformatie over dit nieuwe virus. De pagina wordt vernieuwd en wanneer belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. De laatste update van de cijfers is van 20 juli 2013. Voor de actuele stand van zaken baseert het RIVM zich op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wilt u tussentijds een actuele stand van zaken wat betreft het aantal patiënten of de geografische verspreiding, kijk dan op de websites van de WHO of het ECDC (via links onderaan deze pagina).

Bron: RIVM

Avian influenza A(H7N9) virus

Influenza A(H7N9) is one of a subgroup of influenza viruses that normally circulate among birds. Until recently, this virus had not been seen in people. However, human infections have now been detected.

As yet, there is limited information about the scope of the disease the virus causes and about the source of exposure. The disease is of concern because most patients have been severely ill. There is no indication thus far that it can be transmitted between people, but both animal-to-human and human-to-human routes of transmission are being actively investigated.

Source: WHO